निर्माण कार्य सम्पन्न

IMG_3356
छ्योर्तेन टासी तामाङ गुम्बाको भुईतलामा पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न ।