निर्माण कार्य सुरु

IMG_3209काठमाडौ, गेकर्णेश्वर ११ ––छ्योर्तेन टासी तामाङ गुम्बाले आफ्नो भवन को भुँइतलामा मर्मत तथा निर्माण कार्य सुरु गरेको ।