छ्योर्तेन टासी तामाङ गुम्बा

हाम्रो धर्म कर्म र संस्कृती  बौद्द परम्परामा आधारित छ । हामी आफ्नो धर्म र संस्कृतीको संरक्षण र सम्वर्दन गर्दै रास्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा न्याय , शान्ति र प्रगतिको लागि योगदान दिन चाहन्छौ । त्यसको लागि संगठित सामाजिक संस्थाको आवश्यक पर्ने भएकोले कृषक,व्यापारी,समाजसेवि,विभिन्न पेशामा आवद्द व्यक्तिहरु एवं प्रतिष्ठित बुद्दिजिवीहरुको भेलाले राष्ट्रिय स्तरको गुम्बा निमाण गर्न २०५७ सालमा ३७ सदस्यीय एक “छ्योतेंन टासी तामाङ गुम्बा” केन्द्रिय समिति गठन गरी हाल गुम्बाको ९०% निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।

यस गुम्बाको प्रथम साधारणसभाले गुम्बाको केन्दिय समिति ४५ सदस्यीय कायम गरिएको छ। यस गुम्बाको भुइतलामा विभिन्न समारोहहरु आयोजना गर्न को लागि हल निर्माण गरिएको छ । गुम्बाको पहिलो तल्लामा गुरु रेन्पोछे, खान्डो सिङ्गी दोङ्च्यान, गुरु ढाक्पो,रिग्जीन ज्याछोन ङिङ्पा दोर्जे सम्पा र बाहिरको कोठामा झ्याम्पालाको कु प्रतिस्थापन गरिएको छ।
त्यस्तै गरी गुम्बाको दोस्रो तल्लामा नामखाइगयाल्पो गोम्पो म्हानिङ्को मुर्ति,तेस्रो तल्लामा होपाम्हे र च्याङ्रेजी,छयाना दोर्जेको मुर्ति प्रतिस्थापन गरिएको छ। यस गुम्बामा बुद्धधर्मको संरक्षण एवं प्रचारप्रसार र संस्कारको प्रवद्दनको अलावा विभिन्न शुभकार्यहरु आवश्यक पर्दा स्थान र सेवाहरु गुम्बाको क्षमताले भ्याएसम्म न्युन शुल्क लिई उपलब्ध गराउदै आइरहेको छ।