गुरू रिम्पोर्छे(छ्योकी दोर्जे)

गुम्बाको दोश्रो तल्लाको बिच भागमा रहेको मुर्ति गुरु रिम्पोछे (छयोकी दोर्जे) को हो। वहाँको दाहिने तर्फ ल्हाजे र बायाँ तर्फ मन्दरवा नामको दुई खाण्दोमाहरु रहेको छ । गुरु रिम्पोछेको दायाँ हातमा सेरगी दोर्जे(सुनको बज्र​) वायाँ हातमा कपाला र कपाला माथि छे बुम्बा(आयुको कलस) लिएअर बस्नु भ​एको छ । वहाँको मन्त्र “ॐ आ हुँ बज्र गुरु पःधा सिद्दि हुँ” । आफ्नो लागी हो भने “ॐ बज्र गुरु पधे हुँ” जप्ने ससारको लागि हो भने “ॐ मनि पेमा हुँ” जप्ने ।